Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)

Featured image of Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)
Image of Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)
Name

Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)

Author International Law Book Services
Category Professional Books
File type
If possible, please buy the book Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019) to donate Author International Law Book Services

Read the preface to Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019) to see if it’s a good fit for your reading hobby Professional Books before deciding Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019) of Author International Law Book Services on the reader nah!

 • Edition Type: Regular Edition
 • Import/Local: Local
 • Language: Bahasa Malaysia
 • Cover Type: Soft Cover
 • Publishing Company: International Law Book Services
 • ISBN: 9789678927055
 • Year: 2019
 • Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah.
  Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)
  Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)
  Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalan kilang berkenaan dengan perkara yang berhubungan dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang di dalamnya, pendaftaran dan pemeriksaan jentera dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Peraturan-Peraturan (Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi) Kilang dan Jentera 1970. Peraturan-Peraturan (Pemagaran Jentera dan Keselamatan) Kilang dan Jentera 1970. Peraturan-Peraturan (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan) Kilang dan Jentera 1970.
  Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)
  Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)
  Peraturan-Peraturan (Perakuan Kebolehan- Peperiksaan) Kilang dan Jentera 1970. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Timah Hitam) 1984. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Kendalian Bangunan dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan) (Keselamatan) 1986. Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian) 1989.
  Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)
  Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)
  Perintah (Pengecualian) Kilang dan Jentera 1986. Perintah Kilang Dan Jentera (Pengecualian Perakuan Kelayakan Bagi Mesin Angkat) 2015

  Related keywords Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)

  • Download Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019) PDF
  • Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)PDF download
  • Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019) download pdf
  • Download pdf Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)
  • PDF Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019) download
  • Download Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)
  • Tải Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)

  Rating Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Akta 139), Peraturan-Peraturan, Kaedah-Kaedah & Perintah (Hingga 15hb Oktober 2019)

  Avarage 4.0 star from 427 Rating.


  Literature
   
  139
  Content
   
  197
  Narrator
   
  300
  The end
   
  179
  Quality of book
   
  231